پرداخت شما ناموفق بود .در صورت کسر مبلغ از حساب شما  و عدم بازگشت مبلغ بعد از 72 ساعت با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09100047076