0%

پکیج حرفه ای

با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما به  مجموعه ما 

پک انتخابی شما پک حرفه ای می باشد که با پرداخت مبلغ اولیه می توانید از مزایای این پک برخوردار شوید.

بعد از پرداخت اینترنتی پیش پرداخت ، با شما جهت تکمیل فرآیند قراداد و انتقال داده ها و اطلاعات اولیه تماس گرفته خواهد شد.

مبلغ  پیش پرداخت ۴۰ درصد اولیه هزینه پک حرفه ای ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان می باشد

توجه : شما میتوانید قبل از پرداخت صفحه توضیحات اولیه را هم مطالعه بفرمایید

۱,۹۴۰,۰۰۰ هزار تومان