0%

پکیج پیشرفته و فروشگاهی

با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما به  مجموعه ما 

پک انتخابی شما پیشرفته و فروشگاهی می باشد که با پرداخت مبلغ اولیه می توانید از مزایای این پک برخوردار شوید.

بعد از پرداخت اینترنتی پیش پرداخت ، با شما جهت تکمیل فرآیند قراداد و انتقال داده ها و اطلاعات اولیه تماس گرفته خواهد شد.

مبلغ  پیش پرداخت ۴۰ درصد اولیه هزینه پک حرفه ای ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان می باشد

توجه : شما میتوانید قبل از پرداخت صفحه توضیحات اولیه را هم مطالعه بفرمایید

۲,۵۸۰,۰۰۰ هزار تومان